Enkla tips till bättre ergonomi

- Bra belysning är viktigt, snåla inte med ljuset. Om rummet är för mörkt blir kroppen trött.
- Undvik att få solljus rakt i ansiktet eller att det blänker skrämen.
- Variera din arbetsställning. Sitt ibland mer tillbakalutad eller mer upprätt och stå ibland om du har tillgång till ett ”höjbart” bord.
- Se till att du har ett ordentligt stöd som täcker hela underarmen.
- Övre delen utav bildskrämen ska vara i ögonhöjd.
- Ta pauser, gärna med någon fysisk aktivitet.


Microbreak's ergonomi tjänster:

- Ett program med enkla övningar för att undvika belastningsskador för dig som jobbar vid en dator. Du sitter vid din arbetsplats och utför dessa övningar. Du väljer själv övningar och tidsintervall.
- Utforma arbetsplatsen på bästa sätt så att prestations­förmågan höjs så att produktiviteten och kvaliteten ökar i verksam­heten.
- Analysera sättet att arbeta och arbetsplatsen ur ett fysiskt perspektiv så att arbetsförhållanden blir bättre.